این رویداد خاتمه یافته است و اطلاعات موجود در این سایت صرفا جنبه آرشیو دارد>>>> تاریخ های مهم <<<
---------------------------------------
آخرین مهلت ارسال مقالات
96/10/30

آخرین مهلت ثبت‌نام
96/11/10

 
• ...
لیست اولیه سخنرانی ها و کارگاه های آموزشی روز برگزاری همایش
با هماهنگی انجام شده در روز برگزاری همایش کارگاه های زیر برگزار خواهد شد. همچنین لیست اولیه سخنرانان همایش نیز به شکل زیر خواهد بود.
1396/08/03 ادامه مطلب


  پوستر همایش

 

دوشنبه 15 آذر ماه 1400

تا همایش ...

0-1
برگزار کنندگان
حامیان