>>>> تاریخ های مهم <<<
---------------------------------------
آخرین مهلت ارسال مقالات
96/10/30

آخرین مهلت ثبت‌نام
96/11/10

 
• ...
لیست اولیه سخنرانی ها و کارگاه های آموزشی روز برگزاری همایش
با هماهنگی انجام شده در روز برگزاری همایش کارگاه های زیر برگزار خواهد شد. همچنین لیست اولیه سخنرانان همایش نیز به شکل زیر خواهد بود.
1396/08/03 ادامه مطلب


  پوستر همایش

 

پنجشنبه 28 تير ماه 1397

تا همایش ...

0-1
برگزار کنندگان
حامیان