این رویداد خاتمه یافته است و اطلاعات موجود در این سایت صرفا جنبه آرشیو دارد>>>> تاریخ های مهم <<<
---------------------------------------
آخرین مهلت ارسال مقالات
96/10/30

آخرین مهلت ثبت‌نام
96/11/10

صفحه اصلی > کمیته علمی همایش
.: کمیته علمی همایش

لیست اعضای کمیته علمی "نخستین همایش ملی سبک زندگی و سلامت"


ردیف

نام عضو کمیته علمی

مرتبه علمی

رشته تخصصی

محل خدمت

1

دکتر علیقلی سبحانی

استاد تمام

علوم تشریحی

دانشگاه علوم پزشکی دانشگاه تهران

2

دکتر عباس پیریایی

دانشیار

علوم تشریحی

دانشگاه شهید بهشتی تهران

3

دکتر مجتبی رضا زاده ولوجردی

استاد تمام

آناتومی

دانشگاه تربیت مدرس تهران

4

دکتر منصوره موحدین

استاد تمام

علوم تشریحی

دانشگاه تربیت مدرس تهران

5

دکتر مژده صالح نیا

استاد تمام

علوم تشریحی

دانشگاه تربیت مدرس تهران

6

دکتر علیرضا عزیز زاده دلشاد

دانشیار

علوم تشریحی و پاتولوژی

دانشگاه شاهد تهران

7

دکتر مرتضی کروجی

دانشیار

علوم تشریحی

دانشگاه ایران تهران

8

دکتر عباس افلاطونیان

استاد تمام

زنان زایمان و نازایی

دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد

9

دکتر محمد علی خلیلی

استاد تمام

جنین شناسی بالینی

دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد

10

دکتر محمد حسینی شریف ابادی

استاد تمام

علوم تشریحی

دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد

11

دکتر مرتضی انوری

دانشیار

علوم تشریحی

دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد

12

دکتر معصومه طباطبایی

استاد تمام

شیمی معدنی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد

13

دکتر نوید نصیری زاده

دانشیار

شیمی- الکتروشیمی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد

14

دکتر فاطمه پیغمبری

دانشیار

آناتومی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد

15

دکتر ابوالقاسم عاصی

استادیار

معارف

دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد

16

دکتر محمدحسین فلاح

استادیار

روان شناسی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد

17

دکتر محمد دانشی

استادیار

علوم صنایع غذایی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد

18

دکتر فضل الله رضایی اردانی

 

 

دانشگاه فرهنگیان بزد

19

دکتر علی محمد فرجیان

 

 

دانشگاه فرهنگیان بزد

20

حجت السلام والمسلمین علیرضا خراسانی

 

 

دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد

21

دکتر محمد علی میرجلیلی

 

 

دانشگاه فرهنگیان بزد

22

دکتر منصور دهقان منشادی

 

 

دانشگاه فرهنگیان بزد

23

محمد کاظم رحیمی نژاد

 

 

دانشگاه فرهنگیان بزد

24

دکتر محمود زارع جمال آبادی

 

 

دانشگاه فرهنگیان بزد