این رویداد خاتمه یافته است و اطلاعات موجود در این سایت صرفا جنبه آرشیو دارد>>>> تاریخ های مهم <<<
---------------------------------------
آخرین مهلت ارسال مقالات
96/10/30

آخرین مهلت ثبت‌نام
96/11/10

صفحه اصلی > راهنمای نگارش مقالات
.: راهنمای نگارش مقالات

لازم است مقالات ارسالی دقیقاً براساس فرمت درج شده در زیر باشد.
 

نحوه نگارش چکیده مقاله

نحوه نگارش مقاله کامل