این رویداد خاتمه یافته است و اطلاعات موجود در این سایت صرفا جنبه آرشیو دارد>>>> تاریخ های مهم <<<
---------------------------------------
آخرین مهلت ارسال مقالات
96/10/30

آخرین مهلت ثبت‌نام
96/11/10

صفحه اصلی > محورهای همایش
.: محورهای همایش

 

محورهای همایش:

معنویات

تغذیه

ورزش

شادی و امید

اشتغال بانوان

اقتصاد

سرطان

رسانه

تکنولوژی

جوانی- سالمندی

فرهنگیان

و سبک زندگی.

محورهاي ويژه فرهنگيان و دانشجومعلمان

نقش فرهنگيان در معرفي الگو هاي سبك زندگي اسلامي- ايراني

مولفه سبك زندگي ايراني- اسلامي با تاكيد بر فرمايشات مقام معظم رهبري

راهكارهاي توانمند سازي فرهنگي مبتني بر سبك زندگي اسلامي

شاخص ها و ويژگي هاي تعليم و تربيت دانش آموزان در سبك زندگي اسلامي

شاخص ها و ويژگي هاي تعليم وتربيت دانش آموزان  در سبك زندگي و سلامت

اصول و مباني نظري نقش فرهنگيان در ترويج و توسعه ي سبك زندگي و سلامت

رسالت و جايگاه دانشگاه فرهنگيان در تربيت فرهنگي و سبك زندگي

نقش فرهنگيان در الگو سازي و بهبود سبك زندگي

آموش سبك زندگي و سلامت در مدارس

تعليم و تربيت و سبك زندگي