این رویداد خاتمه یافته است و اطلاعات موجود در این سایت صرفا جنبه آرشیو دارد>>>> تاریخ های مهم <<<
---------------------------------------
آخرین مهلت ارسال مقالات
96/10/30

آخرین مهلت ثبت‌نام
96/11/10

صفحه اصلی > تماس با ما
.: تماس با ما

آدرس پست الکترونیک همایش: hls1@iauyazd.ac.ir
reza.manshadi@gmail.com

تلفن تماس: 
31872283-035

تلفن تماس
:
31872465-035